Hardware

COMPONENTA  HARDWARE  A  UNUI  P.C.

Componenta  hardware  a  unui  computer  personal  este  reprezentata  de
catre  structura  fizica (care  se  poate  vedea) .
Un  computer  IBM-PC  este  compus  din  unitatea  centrala , periferice  si
memorie .

Unitatea  centrala ( procesorul ) coordoneaza  activitatea  intregului  sistem
de  calcul  si  este  formata  din : unitatea  aritmetica  si  logica , unitatea  de
comanda  si  control , registrii  interni  si  orologiul .
Unitatea  Aritmetica  si  Logica  efectueaza , dupa  cum  sugereaza  si  numele
sau , operatiile  aritmetice  si  logice  elementare , operantii  fiind  numere  binare.
Unitatea  de  comanda  si  control  incarca  instructiunile  programului , le
decodifica  in  vederea  executiei , culege  semnalele  de  stare  emise  de  celelalte
componente  ale  sistemului  si  emite  semnale  de  comanda  catre  componentele
sistemului  de  calcul .
Registrii  interni  sunt  elemente  de  memorare  incluse  in  unitatea  centra-
la  din  considerente  de  reducere  a  timpului  de  executie , pentru  a  pastra
temporar  rezultatele  intermediale  ale  calculelor .
Orologiul  intern  este  un  element  generator  de  semnal , care  ajuta  la
sincronizarea  functionarii  componentelor  fizice  ale  sistemului  de  calcul .
Deoarece  de  ritmul  imprimat  de  acest  orologiu  depinde  si  functionarea
altor  componente , nu  numai  a  componentelor UC , el  este  considerat  o
unitate  distincta , neintegrata  unitatii  centrale .
Pentru  a  putea  prelucra  informatia  in  calculator , acesta  trebuie  codi-
ficata   numeric  si  depozitata   intr-un  bloc  special , numit  memorie .
Exista  doua  tipuri  de  memorie : memorie  ROM  si  memorie  RAM .
Memoria  ROM ( Read-Only  Memory – memorie  accesibila  numai  la  citi-
re , nu  si  la  scriere ) ramane  nemodificata  la  disparitia  tensiunii  de  alimen-
tare . Este  o  memorie  reziduala , nevolatila .
Memoria  RAM ( Raddom  Access  Memory )  se  foloseste  ca  memorie  ope-
rativa  pentru  stocarea  temporara  a  datelor  si  programelor  aflate  in  executie
la  un  moment  dat . Continutul  acestor  memorii  se  pierde  la  deconectarea
sistemului  de  la  retea , deci  este  o  memorie  volatila .
Capacitatea  memoriei  reprezinta  volumul  maxim  de  informatie  care
poate  fi  inmagazinat  in  memorie  la  un  moment  dat .
Capacitatea  memoriei  RAM  este  un  alt  parametru  al  performantei
unui  computer . Posibilitatea  de  a  rula  programe  mai  complexe  creste
direct  proportional  cu  memoria  P.C.-ului .
Capacitatea  minima  a  memoriei  RAM  necesara  pentru  a  rula  sis-
temul  de  operare  Windows  95  este  de  8 MB . Se  recomanda  totusi  folo-
sirea  a  16 MB  RAM .
Memoria  se  organizeaza  pe  unitati  de  memorare  a  informatiei ,
numiti  biti .
Cuvantul <bit> reprezinta  o  prescurtare  a  expresiei  engleze <binary
digit> (cifra  binara) . Bitii  sunt  asemanatori  cu  cele  zece  cifre  ale  sis-
temului  de  numeratie  zecimal , dar  nu  au  decat  doua  valori  distincte
( 0 si 1 ) , adica  sunt  elemente  ale  sistemului  de  numeratie  binar . Un
octet  ( byte  in  limba  engleza )  reprezinta  o  colectie  de  8  biti . Octetii
reprezinta  unitatea  de  masura  a  datelor  din  calculator , cat  si  a  capaci-
tatii  de  stocare  a  unui  disc  sau  a  unei  dischete . Fiecare  octet  reprezinta
un  caracter  din  text . Multiplii  octetului  sunt  puteri  ale  cifrei <2> .
Memoria  externa  are  rolul  de  a  depozita  pentru  lungi  perioade  de
timp  informatia , continutul  acesteia  fiind  nevolatil . Este  formata  din  supor-
turi  de  memorare , unele  fiind  amovibile , ca  banda  magnetica , floopy  discul,
discul optic  si  discul  compact , altele  fiind  fixe , ca  discul  tip  Winchester  sau
hard-discul . Datorita  noilor  tehnologii  de  prelucrare  si  digitizare  a  informa-
tiei  tiparite  sau  desenate ( prin  scanare ) chiar  si  hartia  se  poate  considera
un  suport  de  memorare  extern , insa  gradul  de  automatizare  a  operatiilor
legate  de  imprimare  si  scanare  este  mai  scazut  si  de  aceea  se  considera
doar  mediu  extern , fara  rol  de  memorare  automata .

Perifericele  de  baza  sunt : monitorul , tastatura , mouse-ul , dispoziti-
vele  de  imprimare , scanner-ul , fax-modem-ul  si  panoul  central .
Monitorul  este  echipamentul  de  iesire  principal  pentru  un  P.C. .
El  permite  vizualizarea  informatiilor  necesare  dialogului  dintre  utilizator  si
calculator . Exista  mai  multe  tipuri  de  monitoare :  monitoare  monocrome  si
monitoare  colore .
Tastatura  este  un  echipaqment   de  intrare  de  la  care  utilizatorul
poate  introduce  date  si  comenzi , fiind  mijlocul  de  comunicare  dintre  om  si
computer . De  obicei  se  folosesc  tastaturi  cu  83 de  taste  sau  cu  101  taste . Se
cupleaza  la  P.C.  prin  intermediul  unui  cablu .
Mouse-ul  este  un  dispozitiv  electromagnetic  conectat  la  computer
printr-o  interfata  seriala . Prin  miscarea  mouse-ului  pe  o  suprafata  plana
se  poate  modifica  pozitia  cursorului  pe  ecran . In  mod  uzual , un  mouse  are
1-3 butoane , fiecaruia  corespunzandu-i  anumite  functii . Butonul  din  stanga
are  de  obicei  functia  de  Enter , accesand  o  lista  cu  comenzi  specifice  ele-
mentului  pe  care  este  pozitionat  cursorul  mouse-ul  la  acel  moment , toate
aceste  functii  variind  in  functie  de  programul  in  care  lucram  si  de  seta-
rile  utilizatorului .
Imprimantele  sunt  dispozitive  periferice  de  iesire  avand  functia  de
vizualizare  pe  un  suport  fizic  adecvat  a  informatiei  primita  de  la  calculator .
Se  folosesc  mai  multe  tipuri  de  imprimante  dintre  care  amintim : imprimante
matriciale , imprimante  cu  jet  de  cernala  si  imprimante  laser .
Scanner-ul  este  un  echipament  periferic  special  care  asigura  digita-
lizarea  optica  a  oricarei  informatii  aflate  pe  o  coala  de  hartie . Odata  prelu-
ata  in  calculator  informatia  digitalizata  optic  poate  fi  vizualizata  pe  monitor
si  supusa  diferitelor  prelucrari . Digitalizarea  poate  fi  alb-negru  sau  color .
Legatura  acestui  echipament  cu  sistemul  de  operare  al  calculatorului  este
asigurata  printr-un  software  adecvat .
Fax-modem-ul  este  un  echipament  perifric  care  rezolva  problema
transmisiei  si  receptiei  de  informatii , la  distanta  intre  calculatoare , retele
de  calculatoare ( incusiv  Internet ) , avand  si  functia  suplimentara  de  fax .
Modemul  converteste  informatia  digitala  a  calculatorului  in  semnal  electric
pentru  liniile  telefonice  si  decodeaza  semnalul  telefonic  in  informatia  digi-
tala .
Pe  panoul  frontal  al  unui  P.C.  distingem  urmatoarele  butoane :
- power – butonul  care  permite  deschiderea/inchiderea  calculatorului ;
- reset – buton  care  permite  initializarea  calculatorului  atunci  cand , dintr-un
motiv  necunoscut  acesta  ramane  blocat  intr-o  aplicatie ; a  nu  se  fo-
losi  decat  in  cazuri  extreme ;
-turbo – daca  exista , acest  buton  permite  marirea  vitezei  de  lucru  a  compu-
terului .

sursa:www.referat.clopotel.ro

Lasă un răspuns